2.7.09

Temmuz 2009 - 131. Sayı


ÖDP’de yeni bir dönem başlıyor... Başar Başaran Ayrılanlar ve Kalanlar ile konuşuyor.

Alper Taş: "Türkiye sosyalist hareketi ideolojik manada bütünüyle tasfiye edilmek isteniyor"

Ufuk Uras: Dev-Yol’u Dev Yol yapan ana damar bizimle birlikte

“Rusya’ya söz verdiğimiz için yok saydıklarımız...”
Dr. Hakan Erdoğan yeniHarman için Çeçen Mülteci Kampına girdi.

“Sıkar mı? Sıkmaz mı?”
Psikiyatrist Cemal Dindar Kenan Evren’in ‘İntihar ederim' Açıklamasını yeniHarman için değerlendiriyor


►Gürkan Haydar Kılıçarslan yazıyor:

●Godot beklerken belge geldi

●Asıl oradaydım! / Salomnaje’ye alternatif Harman Medya Toplantısı bütün ayrıntılarıyla ilk kez yazılıyor.


►Filiz Elasu 10 yıldır Türkiye’de yaşayan Alman gazeteci ve Sümerolog Jan Keetman’la İran Dönüşü İran’ı görüştü.

►Başar Başaran İran’ı yazıyor: “Akrabanın Akrabaya Akrep Etmez Ettiğini”

►Sinan İzmir ve Cem C’ den dikkat çekici bir inceleme
“ALF: Kafesleri kır! Zincirleri parçala!”

►Mesud Ata soruyor : “Bomba yer misiniz?”

►Ezgi Aksoy Peru Amazonu’nun Anti-Kapitalist Yerlilerini yazıyor:
“Atalarının etini yedirmeyenler çok uluslu şirketlere ve maşa hükümetlere karşı”


►Eczacıbaşı Ekart Dosyası Çıban Başı Nedim Akay yazılmayanı yazıyor
“Eczacıbaşı: Sanata-spora saygı, işçiye baskı!”

►Eser Kaya’dan kapsamlı bir film incelemesi:
"Hollywood perdesinde devrik bir başkan: Nixon”

►Yusuf Yavuz, Tarihçi Kudret Emiroğlu ve Antropolog Suavi Aydın ile Mardin’i konuştu: “Mardin katliamı modern bir olaydır”

►Haziran ayında kaybettiğimiz değerli insan ve önemli fotoğrafçı Mithat Çınar’ı arkadaşları anlattı:
● Mithat Çınar ve dostluk üzerine - Oktay Taftalı

● Çağımızın bir kahramanı - Cemal Dindar