8.5.09

Laz Marks ( Röportaj )

‘Karadeniz sadece itun, kopuğun memleketu değuldur’

Yılmaz Okumuş’un Laz Kapital isimli kitabından yola çıkılarak sahneye uyarlanan Laz Marks top koşturmaya devam ediyor. Biz de durmadık ve Muammer Karaca Tiyatrosu’ndaki bir oyununa gittik, izledik ve sonra kulise yöneldik. Can Şenliği oyuncuları ve LeMan ortaklığında sahneye konulan Laz Marks ile yeniHarman için bir söyleşi yaptık. İzleyenleri tiyatro salonunda hem kahkahalara boğan, hem de derin düşüncelere gark eden bu oyunun sırrını ve Karadenizli Marks’ı konuştuk. Buyrun…

-Ali Ersin Kelleci

Nereden çıktı bu Laz Marks?
Leman Kültür’de Tuncay Akgün ile bir muhabbet sirasunda bu iş yapılmalu deduk ve daha sonra yazar Yılmaz Okumuş ile temasa geçtuk onu da ikna ettuk ve yola çuktuk.

Sahneye uyarlama fikri kimden geldi?
Ben dedum ki, bu iş sahnede cüzel olur; onlar da haklusun dedular. Yapalum hep beraber deduk.
Hazırlık dönemi ne kadar sürdü?
Hemen hemen üç ay sürmüştür da.

Neler yaşadınız bu dönemde?
Yorucu ama sıkucu değüldi. Çok dayanuşmalu bi süreç oldi. Kostümü bir Ermeni Usta yaptu, desen dekor derken birde baktuk ki sahnedeyuz.

İlk olarak LeMan Kültür’deki basın galasıyla başladınız değil mi?
Evet uşağum orada başladuk ve her yere gideceğuk.

Muammer Karaca Tiyatrosu’ndaki oyunlara ilgi nasıldı?
Aslunda çok iyi olduğu söylenemez; çunkü uşaklarun bacularun kafalaru karuşuktur. Tv maymunu olmayanlara karşu pek ilcu ve alaka cöstermekte zorluk çekeyular, bileyruk. Ama yineda Laz Marks Emiceyi yalnuz burakmayanlar vardur. Bu ilci ve alaka giderek büyüyecektur.
Peki basının bir ilgisi var mı?
Cerektiği kadar vardur ancak Laz Marks’ı hazmetmek kolay değuldur. Burjuvazunin borazanları üc maymunu oynamaya devam etmaktadurlar.

Laz Marks’ı sahneye koymaya başladıktan sonra ilginç şeyler yaşadığınız oldu mu?
Oldi oldi ama daha sonra anlatsam olmaz mu?

Olur tabii ki.
Sağolasın uşağum.

Oyunu izlemeye gelenler veya size bir şekilde ulaşanlar hep solcu mudur; yoksa içlerinde sağcılar da var mı?
Bunu bilemeyruk ama keşke bütün uşaklar ve bacular gelse de hasbihal eylesak. Laz Marks Emice’nin hikayelerine herkeslarun ihtiyacu vardur.

Karadenizliler oyundan haberdar mı peki?
Öyle zannedeyruk ama garantu değuldir, çünkü daha celmedular bizde oralara citmeduk.

Neden ‘Laz Marks’ ? Marks, Karadeniz’de midir?
Ha bu bizum topraklardan da bir şeyler olsun deduk ve Karadeniz sadece itun, kopuğun memleketu değuldur. Demokratlarun, kardeşleşmecu olanlarun, ortaklaşmacularun da yaşaduğu bir yerdur deduk. Kazum Koyuncularun, Cihan Alptekinlerun diyarudur diye Laz Marks emice hikayelerunu anlatuyor, anlatmaya da devam edacektur.

Son yıllarda Karadeniz hep faşist saldırılarla anılır oldu. Laz Marks bu konu için ne diyor?
Biraz önce de söyleduğum cibi, bu oyunu bozmak içun bu oyunu oynayuruk. Karadeniz, Anadolunun en mozaik yerudur. Rengiahenk içunda insanlar yaşamuştur orada ve yaşamaya da devam edeceklardur da…

Laz Marks’ı beyaz perdeye uyarlama projeniz var mı?
Olabilur da, neden olmasun değil mu?

Son cümlelerinizi alalım.
"Bu maçi alacağuk, başka yoli yok uşağum ve unutmayun ki; İşçi sinifi tarihun itici gücidur ve tarihun akişini değişturecek siniftur dedum diye 'Halkun öteki kesumi yatup, ense yapacak' demedum. Köylü, memur, genç, öğrenci, sanatkar, kuçuk esnaf... Hayde herkes tribündeki yerini alsun..."